Warsztaty

Karol Kusz prowadzi liczne warsztaty wokalne dla grup w różnym wieku, przygotowując dydaktycznie przystosowany, wielogłosowy materiał muzyczny. Konsekwentnie prowadzona metoda śpiewu solowego i zespołowego przynosi bardzo dobre rezultaty, niezależnie od wieku i umiejętności muzycznych poszczególnych grup.

Próby otwarte

Wspólnie z zespołem Cracow Singers, Karol Kusz przeprowadza próby otwarte dla studentów i pasjonatów śpiewu chóralnego, podczas których dzieli się wiedzą na temat prawideł i zasad śpiewu zespołowego.

Zajęcia wokalne

Karol Kusz prowadzi indywidualne zajęcia wokalne dla uczniów, studentów i osób dorosłych, których śpiew jest pasją, sposobem na realizację swoich marzeń, realizując autorską koncepcję śpiewu solowego, kładąc nacisk przede wszystkim na sferze interpretacji tekstu utworu muzycznego.